Ukrainska föreningen Östergötland

🇺🇦Це офіційна сторінка Української Спілки Естерйотланду (Östergötland) . Вона містить насамперед актуальну та корисну інформацію для українців, що нещодавно прибули до Естерйотланду.  

Метою Спілки є…
…зберігати, розвивати та презентувати національну, мовну та культурну українську ідентичність у рамках мультикультурного шведського суспільства;
… проводити публічний збір коштів на гуманітарні, благодійні, культурні чи інші суспільно корисні цілі;
… допомагати українським біженцям та, серед іншого, інформувати їх про їхні права та обов’язки у шведському суспільстві;
… поширювати інформацію про поточну ситуацію в Україні серед шведського суспільства;

Електронна пошта правління Спілки:

styrelse.ukrfo@gmail.com 

Ті, хто читає цей емейл, розмовляють українською, шведською та англійською. 

Якщо ви маєте бажання посприяти розвитку вміту сторінки та порекомендувати теми, дати поради про актуальні події, написати статті, перекласти контент на іншу мову, зв’яжись з нами через нашу електронну пошту.

 

🇸🇪Sidan tillhör Ukrainska Föreningen Östergötland. Det innehåller i första hand relevant och användbar information för ukrainare som nyligen har anlänt till Östergötland.

Föreningen har till ändamål att…
… bevara, utveckla och presentera den nationella, språkliga och kulturella ukrainska identiteten inom ramen för ett multikulturellt svenskt samhälle;
… att bedriva offentlig insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål;
… att hjälpa ukrainska flyktingar och bland annat upplysa dem om deras rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället;
… att sprida information om den rådande situationen i Ukraina till det svenska samhället.

E-post till UkrFÖ Styrelsen:

styrelse.ukrfo@gmail.com

De som läser detta mejl talar ukrainska, svenska och engelska.

Om du har en önskan att bidra till utvecklingen av sidans innehåll och rekommendera ämnen, ge råd om aktuella händelser, skriva artiklar, översätta innehåll till ett annat språk, kontakta oss via e-post.

En utsträckt hand målad i ukrainas färger