Ukrainska föreningen Östergötland

Відбулися щорічні збори Спілки 2023 / Föreningens årsmöte 2023 hölls

🇺🇦 Сьогодні відбулося річне засідання Української Спілки Естерйотланду. На засіданні було прийнято новий статут, обрано голову та правління. Головою Спілки обрано Pavló Melnyk . Заступником Голови обрано Марину Кулікову Карлссон. Членами правління обрано Andreas Greén, Іван Козятник, Pia Nyberg та Mike Zhybak.

🇸🇪 Ukrainska Föreningen Östergötland årsmöte hölls idag. Vid mötet antogs en ny stadgar, ordförande och styrelse valdes. Pavló Melnyk valdes till Föreningens ordförande. Maryna Kulikova Karlsson valdes till vice ordförande. Till styrelseledamöter valdes Andreas Greén, Іван Козятник, Pia Nyberg och Mike Zhybak.