Ukrainska föreningen Östergötland

Ukrainska Föreningen Östergötland på Nordic Ukraine Advocacy Summit 2023

🇸🇪 Ukrainska Föreningen Östergötland är oerhört tacksamma till alla arrangörer av Nordic Ukraine Advocacy Summit 2023! Det har varit ett nöje att träffa alla deltagare och ha givande diskussioner och aktiviteter tillsammans!

 

🇺🇦  Українська Спілка Östergötland надзвичайно вдячна всім організаторам Nordic Ukraine Advocacy Summit 2023! Було дуже приємно зустрітися з усіма учасниками та мати плідні дискусії та заходи разом!