Ukrainska föreningen Östergötland

Щонедільні заняття з малювання для дітей / Varje söndag målarkurs för barn

🇺🇦Цього літа в офісі Української Спілки Естерйотланду було розпочато зворушливу традицію. Юних художників віком 6-11 років щотижня запрошують на заняття з малювання під керівництвом талановитої художниці-педагога Світлани Бойчук, яка є головним ініціатором.
Спочатку було заплановано лише чотири заняття, але реакція та відгуки були надзвичайно позитивними, і зустрічі продовжували бути джерелом радості як для батьків, так і для дітей. Цей щонедільний захід став чудовою традицією, де батьки можуть насолоджуватися кавою та спілкуванням, поки діти займаються мистецтвом.

🇸🇪En hjärtevärmande tradition har slagit rot i Ukrainska Föreningen Östergötlands lokal under sommaren. Unga konstnärer i åldern 6-11 år bjuds in varje vecka att delta i en målarkurs som leds av den begåvade konstnärsläraren Svitlana Boychuk, som är initiativtagare till kursen.
Först planerades endast fyra lektioner, men responsen och återkopplingen var extremt positiva, och mötena fortsatte att vara en källa till glädje för både föräldrar och barn. Detta söndagsevenemang har blivit en underbar tradition där föräldrar kan njuta av fika och samvaro medan barnen sysselsätter sig med konst.