Ukrainska föreningen Östergötland

Зміни в правлінні спілки / Förändringar i föreningens styrelse

🇺🇦 Для інформації: Андреас Ґреен не є більше скарбником, і він більше не представляє Українську Спілку Естерйьотланду. Пія Нюберг обрана новим скарбником.

🇸🇪 För kännedom: Andreas Greén har avgått som kassör med omedelbar verkan och han företräder inte längre Ukrainska Föreningen Östergötland. Pia Nyberg är vald som ny kassör.