Ukrainska föreningen Östergötland

Utställning av ukrainska konstnärer / Виставка українських митців

🇸🇪 Vänner! Vi bjuder in till utställningen av ukrainska konstnärer, som hålls den 18-20 augusti kl 10.00 till 18.00 i Ukrainska Föreningen Östergötland, på Kunskaplänken 36, Linköping.
 
🇺🇦 Друзі! Запрошуємо вас на виставку українських митців, яка проходитиме 18-20 серпня з 10:00 до 18:00 в приміщенні Української Спілки Естерйотланду, за адресою Kunskaplänken 36, Linköping.