Ukrainska föreningen Östergötland

Bojkotta Nobelfesten om ni stöder Ukraina

SV | ENG
”Nobelstiftelsens beslut att välkomna ryska, belarusiska och iranska ambassadörer är ett hån mot ukrainare och mot alla försvarare av Ukrainas och därigenom Europas frihet.”
Tillsammans med Nordic Ukraine Forum och Stand With Ukraine Gothenburg kommenterar vi Nobelstiftelsens skamliga beslut i Expressen Debatt.
Vi uppmanar alla som upprörs över beslutet, och i synnerhet dem som planerar att närvara vid festligheterna, att höra av sig till Nobelstiftelsen och uttrycka er avsky mot beslutet:
Om inte Nobelstiftelsen drar in sitt beslut uppmanar vi alla som stöder Ukrainas sak att bojkotta Nobelfestligheterna.
Vi ukrainare kommer att stå utanför Nobelfestligheterna och påminna alla gäster om att ryska, belarusiska och iranska ambassadörer har blod på sina händer.
_______________________________________
”The Nobel Foundation’s decision to welcome russian, belarusian and iranian ambassadors is an affront to Ukrainians and to all defenders of Ukraine’s and Europe’s freedom.”
Together with Nordic Ukraine Forum and Stand With Ukraine Gothenburg, we comment on the Nobel Foundation’s shameful decision in Expressen Debatt.
We urge anyone upset by the decision, and especially those planning to attend the festivities, to contact the Nobel Foundation and express your opinion:
If the Nobel Foundation does not withdraw its decision, we call on all those who support Ukraine to boycott the Nobel festivities.
We Ukrainians will stand outside the Nobel festivities and remind all guests that russian, belarusian and iranian ambassadors have blood on their hands.