Ukrainska föreningen Östergötland

Український культурно-освітній центр у Норчепінгу / Ukrainska kultur- och utbildningscentret i Norrköping

🇺🇦 Дорогі друзі!
Невелике офіційне оновлення:
Щоб об’єднати зусилля українців-однодумців в Естерйотланді, Український культурно-освітній центр у Норчепінгу тепер офіційно став частиною Української Спілки Естерйотланд!
Ініціатива була взаємною і була відразу реалізована.
Керівником центру залишається його засновниця пані Ярослава Демченко, і діяльність центру триває, як і раніше.

🇸🇪 Kära vänner!
En liten formell uppdatering:
För att förena insatserna från likasinnade ukrainare i Östergötland, har Ukrainska kultur- och utbildningscentret i Norrköping (Український культурно-освітній центр у Швеції) nu officiellt blivit en del av Ukrainska Föreningen Östergötland!
Initiativet har varit ömsesidigt och har genomförts med omedelbar verkan.
Chefen för centret förblir dess grundare Yaroslava Demchenko, och centrets verksamhet fortsätter som tidigare.