Ukrainska föreningen Östergötland

Ukrainska Föreningen Östergötland hade igen träff med politiker på riksnivå denna vecka / Українська Спілка Естерйотланду на цьому тижні знову відвідала парламент

🇺🇦 У складі невеликої групи за підтримки Sven Berglund та у кооперації з Христиною Гевчук з Refugee Hope. UA&SE наші представники Марина Кулікова Карлссон і Ярослава Демченко зустрілися з лідерами Ліберальної партії Швеції Mauricio Rojas, socialförsäkringspolitiska talesperson та Gulan Avci, partisekreterare.

Продовжуємо привертати увагу політиків до щоденних проблем з якими стикаються українські біженці у Швеції. Темою обговорення знову стали такі питання, як відсутність персонального номеру, мізерні добові виплати, обмежений доступ до медичних послуг і соціальної допомоги та інші проблеми, з якими українці стикаються щоденно.

Слід зазначити, що обговорення тривають і вже наступного тижня планується зустріч з міністром міграції Maria Malmer Stenergard, у якій ми також беремо активну участь.
Сподіваємося на конструктивні рішення!

Ми щиро вдячні всім, хто продовжує допомагати та підтримувати український народ у цей буремний період нашої історії.

 

🇸🇪 Som en del av en liten grupp med stöd av Sven Berglund och i samarbete med Khrystyna Gevchuk från Refugee Hope. UA&SE:s Maryna Kulikova Karlsson och Yaroslava Demchenko träffade representanter för Liberalerna Mauricio Rojas, socialförsäkringspolitiska talesperson och Gulan Avci, partisekreterare.

Vi fortsätter att uppmärksamma politikerna på de dagliga problem som ukrainska flyktingar möter i Sverige. Diskussionsämnet blev åter igen frågor som bristen på ett personnummer, låga dagersättningarna, begränsad tillgång till sjukvård och socialbidrag och andra svårigheter som ukrainare möter dagligen.

Diskussioner fortsätter och ett möte med migrationsminister Maria Malmer Stenergard planeras nästa vecka, där vi också kommer att delta.
Vi hoppas på konstruktiva lösningar!

Vi är uppriktigt tacksamma för alla som fortsätter att hjälpa och stödja det ukrainska folket i denna turbulenta period av vår historia!