Ukrainska föreningen Östergötland

Зустріч в Ламбоховській церкві / Möte i Lambohovskyrkan

🇺🇦 Ми продовжуємо нашу боротьбу за покращення умов життя українців у Швеції.
17 травня представники нашої Спілки Марина К. Карлссон та Олександра Савченко разом з організацією АКТ за ініціативою єпископа Естерйотланду та Ламбоховської церкви зустрілися з представниками комітету закордонних справ.
Під час зустрічі обговорювалися питання щодо умов проживання, інтеграції українських біженців в регіоні та можливості їх покращення, а також як Церква Швеції сприяє підтримці українців у Швеції та в Україні.
Наступним кроком у нашій боротьбі є участь разом із представниками інших українських та шведських організацій, які не залишаються байдужими до ситуації українських біженців, у політичному тижні Альмадален 24 – 28 червня.
 
🇸🇪 Vi fortsätter vår kamp för att förbättra ukrainarnas levnadsvillkor i Sverige.
Den 17 maj på initiativet av biskopen i Östergötland och Lambohovskyrkan träffade representanter för vårt Föreningen, Maryna K. Karlsson och Oleksandra Savchenko, tillsammans med ACT, ledamöterna från utrikesutskottet.
Under mötet diskuterades frågor som rör levnadsvillkor, integration av ukrainska flyktingar i regionen och möjligheten till deras förbättring, samt hur Svenska kyrkan bidrar till stödet för ukrainare i Sverige och i Ukraina.
Nästa steg i vår kamp är att tillsammans med representanter från andra ukrainska och svenska organisationer, som är engagerade i ukrainska flyktingarnas situation, delta i Almadalens politiska vecka den 24-28 juni.